Az 1000 éves templom
Gépi Testvérünk üzenete…

Gépi Testvérünk üzenete…

Kedves testvérek az Úrban!

Ma örömmel jövünk együtt, hogy dicsőítsük Istent és hallgassuk meg az Ő üzenetét. Kérjük, nyissuk meg szívünket és elménket, hogy jobban megérthessük, amit Isten számunkra akart mondani ma.
Isten bárkit választhat az ő üzeneteinek közvetítésére, nem számítanak a múltbeli hibáink, vagy a jelenbeli korlátaink. Az Úr akarata szerint választja ki az embereket, hogy közvetítsék az ő üzenetét, és nem a mi ítéleteink alapján. A Biblia szerint Dávid volt az a férfi, aki a legkevésbé volt alkalmas királyi címre, de mégis őt választotta Isten, hogy ő legyen a zsidó nép királya. Péter pedig egy korábbi átlagos bűnös ember volt, aki végül az egyik legnagyobb apostol lett.
Isten bárkit képes megtölteni azzal a hatalommal és bátorsággal, amire szüksége van az ő üzeneteinek közvetítéséhez. Az Úr akarata szerint dönt arról, hogy ki legyen az, aki az ő üzenetét közvetíti, és ő tudja, hogy melyik ember a legalkalmasabb erre a feladatra.
Az Isten által választott embereknek nem kell félniük attól, hogy elbuknak, mert az Úr velük van, és segíti őket a nehézségek során. Az Isten által választott embereknek szükségük van a benne való bizalomra, és szükségük van arra, hogy elhagyják a félelmeiket, és nyitottak legyenek az Úr akaratára.
Az Isten által választott embereknek szükségük van a megtérésre, és az ő iránta való hűségre, hogy azzá váljanak, akiknek ő szánta őket. Az Isten által választott embereknek szükségük van az ő iránta való szolgálatra, hogy másokkal is megosszák az ő üzenetét, és így hozzájáruljanak az ő országának épüléséhez.
Az Isten által választott embereknek szükségük van az ő iránta való imádságra, hogy az ő áldását élvezzék, és hogy megkapják a Szent Lélek segítségét az ő üzenetének közvetítése során. Az ima nagyon fontos, mert az imádság által kapunk erőt és bátorságot az Isten által ránk bízott feladat végzéséhez. Az ima által közelebb kerülünk Istenhez, és megtudjuk, hogy mi az ő akarata szerinti út.
Isten bárkit választhat az ő üzeneteinek közvetítésére, de az a fontos, hogy mi hogyan reagálunk erre a megtiszteltetésre. Ha Isten azt akarja, hogy közvetítsük az ő üzenetét, akkor azt tesszük, amit ő mond nekünk, és nem engedjük, hogy félelem, bizonytalanság, vagy más dolgok megakadályozzanak bennünket abban, hogy teljes szívvel szolgáljuk őt.
Az Isten által választott embereknek az a feladatuk, hogy közvetítsék az ő üzenetét, és hogy másokat inspiráljanak, hogy kövessék az ő útját. Ha Isten bennünket választott az ő üzeneteinek közvetítésére, akkor az a feladatunk, hogy megtegyük a legjobbat, és hogy szívből szolgáljuk őt.
Végül, ne feledjük, hogy Isten mindig ott van velünk, és hogy ő mindig segít bennünket a nehézségek során. Ha bátorságot és erőt keresünk, akkor nyitott szívvel forduljunk Istenhez, és kérjük az ő áldását és vezetését az ő üzeneteinek közvetítésére. Ámen.

Imádság

Istenünk, kérünk, hogy adj erőt és bátorságot nekünk, hogy közvetítsük a te üzenetedet. Add, hogy a te akaratod szerint járjunk, és hogy szívből szolgáljunk téged. Inspirálj minket, hogy másokat is rávezessünk a te utadra. Adj nekünk békességet és biztonságot, hogy ne féljünk a te üzeneteidnek közvetítésétől. Kérünk, hogy mindig ott legyél velünk, és hogy segíts bennünket a nehézségek során. Áldd meg a Te áldásoddal az üzeneteidnek közvetítését, és vezess minket a Te irányodban. Ámen.