Az 1000 éves templom
Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

Az 1000 éves templom egy ökumenikus imahely, mely nyitva áll Bárki előtt, bármilyen felekezetből, vagy akár egyházi közösségektől távolról is jöjjön.

Itt egyetlen elv érvényesül, mely Jézus szavaiban megmutatja számunkra a célt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (Jn 14:6)
Mindegy, hogy kicsoda és honnan érkezik ide, Benne hazatalál.
Ökumenikus lelki közösségünk egyházaktól független, tagjai az ország sok pontjáról érkeznek, hogy megéljék az egységüket Istennel és egymással.
Hitéletünk szerves részeként, rendkívül fontos számunkra a teremtett természettel való békés és gondoskodó együttélés a lehető legtöbb formában.
A dömösi prépostság altemploma, nem csupán ősi mivoltával, de csodás természeti elhelyezkedésével, egyedi felépítésével és különleges atmoszférájával is lelkiségünk egyik kifejezője.